Varna

Ørneredevej 3, 8000 Aarhus C

Blev opført i 1909 i et idyllisk område ved indgangen til Marselisborg skov. Tidligere lå her en senmiddelalderlig mølle, men stedet var helt forfaldent op gennem 1800-tallet.

Varna udmærker sig jazzhistorisk ved i foråret 1927 at præsentere Kruuse-Andersen og ”det første jazzorkester med helt lokal besætning”. Men orkestret havde generelt ikke mange jobs. Orkestrets W. Lytzhøft sang de danske refræner i en paptragt, men de engelske tog ”far selv”, altså Kruuse-Andersen, sig af.

Otto Lington fra København gæstede Varna i november 1930.